siden 1982

Farm Food er opprinnelig, og fremdeles, en familiebedrift.

I de første årene ble bedriften ledet av ing. Gerrit de Weerd og hans hustru. De fikk hjelp av sine to sønner som fremdeles gikk på skolen.

1982 – Rent og presset hundefôr

Takket være sine kunnskaper og erfaring med dyrefôr generelt (både i Nederland og andre land) ble ing. Gerrit de Weerd i 1982 involvert i utviklingen av et hundefôr som skulle brukes som nøytralt testfôr i undersøkelsen av kvaliteten på de forskjellige typene hundefôr som var på markedet den gang. Med utgangspunkt i nederlandsk storfekjøtt, som var egnet til menneskeføde, ble det utviklet pressede biter uten tilsetninger som fargestoffer, smaksstoffer, antioksidanter osv. Utgangspunktet er at fôret skal være egnet til alle hunder uansett alder og tilstand. Dette baseres på at i naturen spiser alle ville dyr i hundefamilien, fra valp til senior, etter behov de samme byttedyrene som er tilgjengelige i øyeblikket.

1984 – Farm Food «High Energy»

Etter at forsøket ble avsluttet i 1984 etter 2 år, viste det seg at noen oppdrettere, på grunn av de fremragende resultatene, gjerne ville fortsette å bruke det nøytrale «all life stage»-fôret. Derfor besluttet vi å markedsføre det nøytrale testfôret i liten målestokk med navnet Farm Food HE. Jungeltelegrafen har siden 1984 sørget for stadig større vekst. I prinsippet har fôrets sammensetning vært uendret siden de første årene og vi får stadig positive tilbakemeldinger. Den mest påfallende og vanlige reaksjonen er at eldre hunder som får Farm Food HE i stedet for det vanlige fôret, synes å oppleve sin andre ungdom, og at hundene som regel oppnår en alder på langt over 10 år. Farm Food HE er naturligvis forbedret i årenes løp, både på grunnlag av vår egen og vitenskapelig forskning, men uten å gå bort fra den opprinnelige filosofien: «én type fôr til alle hunder i alle aldre og under alle forhold».

1996 – Farm Food Rawhide

I årenes løp økte etterspørselen etter gnageartikler, med en kvalitet som ville passe til Farm Food Filosofien og som uten fare for helseproblemer kunne gis i tillegg til Farm Food hundefôr. Et passende produkt ble funnet i Sør-Amerika, hvor underhudsbindevev fra frittgående slaktekyr blir bearbeidet til gnageartikler. Farm Food Rawhide er et rent produkt som er garantert fritt for alle tilsetninger og tungmetaller. Det viktigste ved dette gnageproduktet er at det virker som en tannbørste. Når hunden gnager på det, frigjøres kollagen som bidrar til å redusere og/eller forhindre tannplakk.

2001 – Fokus på markedet for kjæledyrfôr

Fram til år 2001 var Gerrit de Weerd fortsatt delvis aktiv som dyreernæringsrådgiver i inn- og utland. Fra 2001 bestemte han seg for å konsentrere seg helt om markedet for kjæledyrfôr og arbeide full tid som direktør for Farm Food B.V.

2005 – Farm Food No. 1, melkepulver til valper og kattunger

I 2005 ble sortimentet utvidet med et nytt produkt i et helt nytt konsept. Det lages melkepulver av helmelk fra geit som er egnet til mennesker (i stedet for av vanlig skummet melk fra ku). Selv om produktet opprinnelig bare var beregnet på valper og kattunger, viste det seg at denne melken også var svært godt egnet til andre små pattedyr. Dette kan være dyr som kanin, ekorn, pinnsvin, chinchilla, mus osv. Farm Food No.1 er unikt og derfor patentert med patent nr.: 1029707

2008 – Farm Food Fresh, dypfryst fullkost

I 2008 introduserte Farm Food et eget sortiment med ferskt kjøtt. Farm Food har alltid anbefalt å ha faste dager med ferskt kjøtt basert på grønn innmat, for å oppnå en optimal tarmflora. Det samme som gjelder for mennesker gjelder også for våre hunder, nemlig at «tarmfloraen er nøkkelen til helsen». Tilbudet av produkter med ferskt kjøtt var den gang ganske variert, også med hensyn til kvaliteten. Av den grunn var det nyttig å utvikle vårt eget sortiment.

2011 – Farm Food Trainers

Farm Food-teamet arbeidet lenge for å komme fram til rene belønningsbiter, som også måtte være sunne. Resultatet ble til slutt Trainers, rent storfehjerte, tørket og skåret i små biter som er lette å bruke. Dette produktet ble også godt mottatt av både hundeeiere og hunder.

2012 – Farm Food Antlers

I 2012 ble sortimentet utvidet med et helt nytt gnageprodukt. Antlers er felte hjortegevirer, et produkt som passer helt til Farm Food Filosofien. Det går tilbake til våre hunders forfedre, som var ville dyr i hundefamilien. I naturen bruker ville dyr i hundefamilien slike hjortegevirer for å tilfredsstille gnagebehovet. Dessuten er dette et meget dyrevennlig produkt, med en hard struktur som gir ekstra lang gnageglede. Gevirene blir sagd i biter med forskjellige størrelse.

Farm Food B.V. i dag

Farm Food ble opprettet som en familiebedrift og er det fremdeles. I de første årene ble bedriften ledet av ing. Gerrit de Weerd og hans hustru, mens deres to sønner hjalp til. Sønnene ble ferdige med utdannelsen for noen år siden og nå arbeider begge i bedriften. Totalt arbeider 14 personer i firmaet for å få Farm Food-produktene ut der de hører hjemme både i Nederland og i resten av Europa: Hos seriøse hundeelskere som ønsker å gi hunden det beste.