Instruksjoner

Bruk alltid rent materiale, samt kok flasken og smokken for å sikre god hygiene.

puppymilk - 12001-Farm-Food-No1-100gr-met-schepje.pngFor riktig mengde melk må du blande ca 7,5 gram Farm Food No. 1 i 25 ml vann, eller 30 gram Farm Food No. 1 per 100 ml vann. Siden pulvertettheten øker over tid, er det nyttig å alltid veie den riktige mengden ved hjelp av en skala.

  • Rør om pulveret i varmt vann (40-50 °C).
  • La melken avkjøles til ± 38 °C.

Den daglige mengden melk som en valp/kattunge trenger er avhengig av vekten sin. Omtrentlige verdier: valper – 15 ml oppløst melk per 100 gram kroppsvekt per dag, og kattunger – 20 ml oppløst melk per 100 gram kroppsvekt per dag.

Til eksempel trenger en valp på 300 gram ca. 3 x 15 = 45 ml melk per dag, og en kattunge på 80 gram ca. 0,8 x 20 = 16 ml per dag.

Til eksempel trenger en valp på 300 gram ca. 3 x 15 = 45 ml melk per dag, og en kattunge på 80 gram ca. 0,8 x 20 = 16 ml per dag.

Fôringsråd når det ikke er morsmelk tilgjengelig

Det er svært viktig at unge pattedyr fôres regelmessig.

Når moren i utgangspunktet ikke har melk, er det svært vanskelig å anslå om valpen får melk, og eventuelt hvor mange ganger, fra moren. Det er derfor svært viktig å vurdere det unge dyrets behov og supplere fôring med Farm Food No 1.

Du må alltid fortsette med å stimulere de unge pattedyrene til å drikke fra moren sin.

Valper, kattunger og andre nyfødte små pattedyr som er mindre enn en uke gamle, må mates annenhver time, ti ganger daglig. Etter 7 dager kan du mate hver 2½ time, og etter 14 dager hver tredje time. Du kan vanligvis hoppe over en eller to fôringer om natten.

Fôringsråd når det er for lite morsmelk

Når moren har for lite melk eller når flokken er for stor, er det viktig å supplere fôring med Farm Food No 1.

Når det gjelder de nødvendige antistoffene, er det viktig at valper, kattunger og/eller andre nyfødte små pattedyr får så mye morsmelk som mulig, spesielt i sin første uke. Det er derfor det er så viktig å fortsette med å stimulere de nyfødte dyrene til å drikke etter tur tilstrekkelig fra sin mor.

puppymilk - Family-jack-russel-terrier-iStock-491965775.jpgDen enkleste metoden for å nå dette målet er å dividere mengden pulver per liter i to, slik at væskekravet er oppfylt med en del av det gjenværende fôringskravet tilstede. I tilfelle ungene ikke drikker tilstrekkelig (eller ikke er villige til å drikke), kan du alltids supplere fôring med Farm Food No 1. Du kan hvis nødvendig bytte over til standard dose den andre uken.

Det er svært vanskelig å anslå hvor mye melk ungdyret får via sin mor, samt om alle ungene drikker like mye. Derfor er det svært viktig å ta en individuell titt på behovet til hvert ungdyr.

VIKTIG: Foreta fôring med øynene dine! Ethvert ungt pattedyr er ulikt.

Masser magene til valpene, kattungene og/eller nyfødte unge pattedyr etter hver fôring for å hjelpe til med tarmfunksjonen!

Er også egnet for moren

Under svangerskapet og ammeperioden trenger moren mye næringsstoffer, og hun kan derfor; i tillegg til den vanlige fôringen drikke Farm Food No. 1 som supplerende fôring for å få litt ekstra styrke og stimulere melkeproduksjonen.