Hvorfor ikke tilsette knust bein som en kilde til kalsium/fosfor?

En stor mengde fosfor kommer fra selve kjøttet, og selv om knust bein er økonomisk attraktivt som kalsiumkilde, har vi valg en blanding av uorganiske kalsium-/fosformineraler med tanke på hundens helse gjennom hele livet. Dette sørger for balanse av kalsium/fosfor og absorpsjon fra fôret, og som et resultat av dette biologisk tilgjengelighet i samsvar med det daglige behovet til både valper og voksne hunder.

Det er alltid vanskelig å bestemme balansen av  kalsium/fosfor i bein, og dette gjelder i enda større grad ved bruk av knuste bein i fôret. Det er en grunn til at ulver ikke tygger/gnager/spiser beina før magen er nesten tom igjen. Ulver gnager på beina etter måltidet sitt og ikke under.

For å kunne frigjøre kalsium fra beina må pH-nivået (surhetsgraden) i tarmene være så lav at kalsiumet i beina løses opp av magesaften. Først da kan kalsiumet (og fosforet) absorberes i tarmkanalen og bli tilgjengelig for metabolismen.

Når det finnes et fullt måltid i magen er pH-nivået i magen så høyt at kalsium fra bein løses opp bare delvis eller ikke i det hele tatt, noe som gjør tilgjengeligheten av kalsium og fosfor fra den kilden til en usikker faktor.

Det er grunnen til at vi har valgt å ikke bruke knust bein i Farm Food, tross alt er fôret den viktigste, daglig tilbakevendende faktoren når det gjelder helsen til hunden din.

Et Farm Food Rawhide-bein eller Farm Food Antler (laget gevir som hjorten har felt naturlig) er helt greit innimellom, men kun etter måltidet.