ernaeringstabell Farm Food Fresh Menu

Farm Food Fresh Menu Oksekjøtt Komplett

Hundens vekt: Valp til ung voksen:
(inntil 7-8 måneder)
Ung voksen til voksen:
(inntil 16 måneder)
Voksen hund:
(normal aktivitet)
Drektig, ammende og arbeidshunde
Kilogram: Reduser mengden for valp til ung voksen per måned Reduser mengden for ung voksen til voksen per måned
1 → 5 106 → 79 gram
per kilo kroppsvekt
79 → 51 gram
per kilo kroppsvekt
51 gram
per kilo kroppsvekt
I henhold til behov
2 til 4 ganger om dagen
5 → 10 81 → 59 gram
per kilo kroppsvekt
59 → 37 gram
per kilo kroppsvekt
37 gram
per kilo kroppsvekt
10 → 20 65 → 48 gram
per kilo kroppsvekt
48 → 31 gram
per kilo kroppsvekt
31 gram
per kilo kroppsvekt
20 → 30 59 → 43 gram
per kilo kroppsvekt
43 → 28 gram
per kilo kroppsvekt
28 gram
per kilo kroppsvekt
30 → 40 56 → 40 gram
per kilo kroppsvekt
40 → 25 gram
per kilo kroppsvekt
25 gram
per kilo kroppsvekt
40 → 50 37 → 23 gram
per kilo kroppsvekt
23 gram
per kilo kroppsvekt
50 → 90 20 gram
per kilo kroppsvekt
Gram i samlet fordeling over 4 porsjoner per dag Gram i samlet fordeling over 3 porsjoner per dag Gram i samlet fordeling over 2 porsjoner per dag

Farm Food Fresh Menu Innmat og hjerte komplett:

Hundens vekt: Valp til ung voksen:
(inntil 7-8 måneder)
Ung voksen til voksen:
(inntil 16 måneder)
Voksen hund:
(normal aktivitet)
Drektig, ammende og arbeidshunder
Kilogram: Reduser mengden for valp til ung voksen
per måned
Reduser mengden for ung voksen til voksen
per måned
1 → 5 102 → 76 gram
per kilo kroppsvekt
76 → 49 gram
per kilo kroppsvekt
49 gram
per kilo kroppsvekt
I henhold til behov
2 til 4 ganger om dagen
5 → 10 78 → 57 gram
per kilo kroppsvekt
57 → 36gram
per kilo kroppsvekt
36 gram
per kilo kroppsvekt
10 → 20 63 → 46 gram
per kilo kroppsvekt
46 → 30 gram
per kilo kroppsvekt
30 gram
per kilo kroppsvekt
20 → 30 57 → 42 gram
per kilo kroppsvekt
42 → 27 gram
per kilo kroppsvekt
27 gram
per kilo kroppsvekt
30 → 40 54 → 40 gram
per kilo kroppsvekt
40 → 25 gram
per kilo kroppsvekt
25 gram
per kilo kroppsvekt
40 → 50 37 → 22 gram
per kilo kroppsvekt
22 gram
per kilo kroppsvekt
50 → 90 19 gram
per kilo kroppsvekt
Gram i samlet fordeling over 4 porsjoner per dag Gram i samlet fordeling over 3 porsjoner per dag Gram i samlet fordeling over 2 porsjoner per dag

Mengdene ovenfor er basert på gjennomsnittlige ernæringskrav for hunder i forbindelse med faktisk Farm Food Fresh ernæringsverdi.

Til enhver tid:  Mat med øynene dine.  Ingen hunder er like, tross alt.

Sørg for at det alltid er ubegrenset drikkevann tilgjengelig for din(e) hund(er)!

Viktig! Bruk øynene når du gir hunden mat! Alle hunder er forskjellige.

I vår fôringstabell gis det retningslinjer for hvor mye hunden får lov til å spise pr. kg kroppsvekt. Men alle hunder er forskjellige. Det kan hende at en hund trenger litt mer eller mindre enn det vi anbefaler i retningslinjene. Derfor råder vi deg til å holde øyne med hunden din: Bruk øynene når du gir hunden mat! Du skal kunne føle ribbena til hunden, men de skal ikke være synlige.

Hva er en halvvoksen hund?

Det spørsmålet får vi ofte. En halvvoksen hund har en alder på 7 til 8 måneder. De fleste hunder er voksne (når det gjelder kosthold) når de er 16 måneder. Det er imidlertid avhengig av rasens størrelse. Mindre raser er tidligere voksne (når det gjelder vekten) enn større raser. Det er viktig å redusere fôrmengden langsomt til voksen mengde i løpet av denne perioden.