Bytte

La valper gå over til fast føde.

«Uten en god tarmflora er det ingen god helse» er et slagord som etter vår erfaring stadig får større betydning. Vi møter et økende antall med diaré og andre enteriske problemer (og ikke bare i valper) som et resultat av lite utviklet tarmflora. Vi snakker om lite utviklet tarmflora når det ikke er tilstrekkelig med bakteriefloraer tilstede. I dette tilfellet blir ikke maten tilstrekkelig fordøyd; den begynner å råtne og fører til gjæring i tykktarmen. På grunn av dette oppstår diaré og hunden er fanget i en ond sirkel. Påfølgende er det vanskelig å få det ut uten en naturlig tilnærming.

God helse starter med god tarmflora.

Som en første forutsetning for god helse er det viktig at det i en tidlig fase av livet utvikles en stabil tarmflora. 3 fakta er av ekstra betydning når det gjelder dette!

  • Valper er født uten noen form for tarmflora.
  • Under valpefasen må tarmfloraen utvikles gjennom inntak av godtvirkende bakterier via råmelk.
  • Alle typer tørrmat (også Farm Food HE) er per definisjon steril og utvikler derfor ikke tarmflora.

darmflora - Anatomy-of-a-dog-Magnify-Combined.pngMed de ovennevnte fakta som utgangspunkt gir vi allerede standardråd som, ved siden av forsyning av næringsstoffer, at foring av valper må muliggjøre for utviklingen av en stabil tarmflora.

For utvikling og vedlikehold av en god og stabil tarmflora er det svært viktig at hunden får spesielt gode bakterier utenfra gjennom fordøyelsen sin. Eksponeringen overfor disse bakteriene trenger ikke å finne sted ved den daglige fôringen. Det er vår erfaring at hunder stabiliserer også sin tarmflora tilstrekkelig når den blir utsatt for møkk fra planteetere (kaninmøkk, sauemøkk osv.).

Men siden ikke alle hunder, og spesielt ikke alle valper, har tilgang til ovennevnte, gir vi alltid standardrådet om å supplere fôring av valpene inntil fylte seks uker kun med fullstendig ferskt kjøtt.

Flere og flere oppdrettere følger våre råd og bruker det. Det er fra erfaring kjent at en kombinasjon av ferskt kjøtt basert på storfe og forurenset vom, som for eksempel Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete, fører til det beste resultatet.

La valper gå over til fast føde i tre faser

Fase 1 – fra 3 uker

Alltid ha friskt drikkevann tilgjengelig for valpen.

Fra en alder av 3 til 4 uker starter du med supplerende fôring av valper, fordelt på minst fem fôringer daglig. Begynn med Farm Food Fresh Beef Complete for å la valpene tilpasse seg de nyttige bakteriene. Gradvis reduser melkemengden, samtidig som du gradvis øker mengden ferskt kjøtt.

Fra ca. 5 uker og utover kan du blande Farm Food Fresh Beef Complete med litt Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete. For miksingen har vi, i tilegg til kontainere på 400 gram, praktiske små pølser på 110 gram tilgjengelige.

Fortsett med antall fôringer per dag, men reduser mengden melk hver gang.

Fase 2 – van 6 tot 8 weken

Mellom seks og åtte uker kan du sakte bytte til den tørre hundematen Farm Food HE.

I løpet av disse to ukene reduseres Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete langsomt og du fôrer en økende mengde med Farm Food HE (fortsatt spredt over minst fem fôringer per dag). Kvaliteten på tarmfunksjonen bestemmer forholdet mellom ferskt kjøtt og Farm Food HE. Observer valpene godt og foreta fôring deretter.

Det eneste faktum du må huske på er det følgende forholdet: 50 gram Farm Food Fresh tilsvarer 25 gram Farm Food HE.

Fase 3 – fra 8 uker

Fra 8 uker til ca. 8 måneder erstatter du Farm Food HE med Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete ferskt kjøtt for to dager per uke.

Fordi Farm Food HE er komprimert tørrmat (og så vel som vårt ferskt kjøtt basert på storfekjøtt) kan du blande Farm Food Fresh med Farm Food HE uten problemer. Det samme forholdet er gjeldende, 50 gram Farm Food Fresh tilsvarer 25 gram Farm Food HE.

Etterpå kan du fôre Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete minst en dag per uke inntil hunden er vokst opp (til en alder av 18 til 24 måneder).

For vedlikehold av tarmfloraen anbefaler vi at du i tillegg gir dine voksne hunder ferskt kjøtt en gang ukentlig (Farm Food Fresh Innmat og Hjerte Complete).

Denne ‘ferskt kjøtt dagen’ fungerer som vedlikehold av tarmfloraen og du kan også fôre hunden din med Farm Food Fresh oftere.

Farm Food HE produkter