Fôringstabell HE Hundemat

Hundens vekt: Valp til halvvoksen
(til 7 ~ 8 måneder)
Halvvoksen til voksen
(til 16 måneder)
Voksen hund Drektige og diende tisper
og arbeidshunder
Kg: mengden pr. måned reduseres
fra valp til halvvoksen
mengden fra halvvoksen til voksen
reduseres pr. måned
1 → 5 42 → 31 gram
pr. kg. kroppsvekt
31 → 20 gram
pr. kg. kroppsvekt
20 gram
pr. kg. kroppsvekt
Anhengig av hundens behov:
2 – 4 ganger om dagen
5 → 10 32 → 23 gram
pr. kg. kroppsvekt
23 → 15 gram
pr. kg. kroppsvekt
15 gram
pr. kg. kroppsvekt
10 → 20 26 → 19 gram
pr. kg. kroppsvekt
19 → 12 gram
pr. kg. kroppsvekt
12 gram
pr. kg. kroppsvekt
20 → 30 23 → 17 gram
pr. kg. kroppsvekt
17 → 11 gram
pr. kg. kroppsvekt
11 gram
pr. kg. kroppsvekt
30 → 40 22 → 16 gram
pr. kg. kroppsvekt
16 → 10 gram
pr. kg. kroppsvekt
10 gram
pr. kg. kroppsvekt
40 → 50 15 → 9 gram
pr. kg. kroppsvekt
9 gram
pr. kg. kroppsvekt
50 → 90 8 gram
pr. kg. kroppsvekt
Totalt antall gram fordeles over 4 ganger om dagen Totalt antall gram fordeles over 3 ganger om dagen Totalt antall gram fordeles over 2 ganger om dagen

Ovenstående mengder er basert på hunders gjennomsnittlige fôrbehov i forhold til den målte næringsverdien for Farm Food HE. Eksempler:

Små raser: En 5 måneder gammel valp som veier 4 kg

Se i vår Farm Food HE fôringstabell (andre kolonne) ved 42 – 31 gram pr. kg kroppsvekt. En valp som nå veier mellom 1 og 5 kg, vil ved en alder på 6 uker ha begynt med 42 gram pr. kg kroppsvekt, og mengden reduseres langsomt til 31 gram pr. kg kroppsvekt i løpet av en periode på 7 måneder. Fôrmengden som denne valpen skal ha: 42-31 = 11 gram som reduseres langsomt i løpet av 7 måneder. Du deler 11 gram på 7 = 1,6 gram. Pr. måned trekker du 1,6 gram fra 42 gram. For en alder på 5 måneder er mengden: 42 gram – 8 gram (1,6 gram x 5 måneder) = 34 gram x 4 kg kroppsvekt = 136 gram Farm Food HE pr. dag, fordelt på 4 måltider. Da gir du 34 gram Farm Food HE pr. måltid.

Store raser: En 5 måneder gammel valp som veier 15 kg

Se i vår Farm Food HE fôringstabell (andre kolonne) ved 26 – 19 gram pr. kg kroppsvekt. En valp som nå veier mellom 10 og 20 kg, vil ved en alder på 6 uker ha begynt med 26 gram pr. kg kroppsvekt, og mengden reduseres langsomt til 19 gram pr. kg kroppsvekt i løpet av en periode på 8 måneder. Reduksjonen varer i 8 måneder fordi store hunder blir halvvoksne noe senere. Fôrmengden som denne valpen skal ha: 26-19 = 7 gram som reduseres langsomt i løpet av 8 måneder. Du deler 7 gram på 8 = 0,9 gram. Pr. måned trekker du 0,9 gram fra 26 gram. For en valp på 5 måneder er mengden: 26 gram – 4,5 gram (0,9 gram x 5 måneder) = 21,5 gram x 15 kg kroppsvekt = 323 gram Farm Food HE pr. dag, fordelt på 4 måltider. Da gir du 81 gram Farm Food HE pr. måltid.

En halvvoksen 12 måneder gammel valp som veier 22 kg

Se i vår Farm Food HE fôringstabell (tredje kolonne) ved 17 – 11 gram pr. kg kroppsvekt. En halvvoksen hund som veier mellom 20 og 30 kg begynner med 17 gram pr. kg kroppsvekt og mengden reduseres gradvis til 11 gram pr. kg kroppsvekt når hunden har en alder på 16 måneder. Fôrmengden som denne halvvoksne hunden skal ha: 17-11 = 6 gram som reduseres langsomt i løpet av 8 måneder. Du deler 6 gram på 8 = 0,75 gram. Pr. måned trekker du 0,75 gram fra 17 gram. For en alder på 12 måneder er mengden: 17 gram – 3 gram (0,75 gram x 4 måneder) = 14 gram x 22 kg kroppsvekt = 308 gram Farm Food HE pr. dag, fordelt på 3 måltider. Da gir du ca. 103 gram Farm Food HE pr. måltid.

En voksen hund som veier 25 kg

Se i vår Farm Food HE fôringstabell (fjerde kolonne) ved 11 gram pr. kg kroppsvekt. En voksen hund som veier mellom 20 og 30 kg får 11 gram pr. kg kroppsvekt. Fôrmengden som denne voksne hunden skal ha: Du gir hunden 11 gram x 25 kg = 275 gram Farm Food HE pr. dag, fordelt på 2 måltider. Da gir du 137,5 gram Farm Food HE pr. måltid.

Anbefalt daglig inntak

Nedenfor kan du se mengden fôr vi anbefaler med din hunds alder og vekt tatt i betraktning, basert på 4 fôringer. Du gir fôr etter øyemål. Du bør ikke avvike mer enn 25 % fra disse mengdene.

gram
gram